İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK) tarafından 1996 yılında kurulan Yeditepe Üniversitesi; Türkiye’de birçok alanda öncü, seçkin, akademik ve yönetim kadroları ile Atatürkçü düşüncelerin ışığında çağdaş, araştırmacı, yenilikçi, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm nitelik ve donanıma sahip, teknolojiye hakim, dünya kültürünü tanıyan, öz benliğini güçlendirmiş gençler yetiştirmeyi amaçlıyor. Üniversitemiz, çağdaş akademik program ve uygulamalarıyla bilgi çağına dönük eğitim yapıyor.

Üniversitemizde kullanılan tüm programların aynı veritabanı üzerinde çalıştırılmasını, bu programların birbirine entegre edilmesini, kullanılmakta olan programları; değişen kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda düzenleyerek en verimli şekilde sunmaktadır.
Bilişim alanında; donanım, yazılım ve veri iletişim birimlerini bünyesinde bulundurarak, vizyon, misyon ve stratejisine uygun olarak teknolojik gelişmeleri takip etmekte, ihtiyaç duyulan bilişim hizmetlerini teknolojinin gelişimi doğrultusunda gerekli analizleri yaparak, üniversitemizin hizmetine sunmaktadır.
 

Misyonumuz 
Teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip edip Üniversitemiz bünyesinde hizmet verdiğimiz öğrenci, idari ve akademik personelin çalışmalarına katkı sağlayacak gerekli alt yapıyı kurmak ve günümüz teknolojisine uygun uygulamalar ile destekleyerek işlerin dinamik, verimli ve etkin bir şekilde devamlılığını sağlamak.

Vizyonumuz
Bilişim teknolojileri konusundaki gelişmeleri yakından izleyerek; tüm bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri hızlı, kesintisiz ve güvenilir bir şekilde üniversitemizin kullanımına sunmak.
 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Merkezi (BİM) aşağıdaki faaliyet alanlarında Üniversitemizin tüm lokasyonları için değer yaratmaktadır:

  • Yazılım Geliştirme
  • İş Analizi ve Test
  • Proje Yönetimi
  • Sistem ve Ağ
  • Web Geliştirme
  • Teknik Destek